Solarni panel ili fotonaponski panel je uređaj za proizvodnju obnovljive energije, odnosno proizvodna jedinica  i osnovna komponenta solarne elektrane, a sastoji se od više solarnih modula. Uz obnovljive izvore energije, sve češće se u javnom ili privatnom diskursu spominju solarni paneli

Solarni modul, čine solarne ćelije, a solarna ili fotonaponska ćelija je uređaj u kojem se odvija fotoelektrični efekt. Upravo solarne ćelije pretvaraju solarnu energiju u električnu, a zbog svojih električnih svojstava proizvode istosmjernu struju (DC). Moduli su povezani u fotonaponske nizove ili polja i čine fotonaponsku solarnu elektranu.

“Želim čuvati okoliš i štedjeti energiju, dobivati manje račune za struju!”

Osnovni pojmovi vezani za solarni panel

Na tržištu je velika ponuda solarnih panela, koji se razlikuju po cijeni i kvaliteti te samim time rokom trajanja.  Uz solarni panel, osnovnu opremu čine i inverter i potkonstrukcija.

Inverter ili izmjenjivač je uređaj koji istosmjernu struju (DC) proizvedenu u solarnim panelima, pretvori u izmjeničnu struju (AC) koju koristimo u kućanstvu (TV, klima uređaj, pegla, fen, perilica suđa..).

  • Centralni inverter – solarni moduli se međusobno spajaju u seriju te zatvaraju strujni krug s centralnim inverterom, tako povezani solarni moduli čine jedan solarni panel.
  • Mikroinverter – inverter koji je dizajniran da se postavlja na pojedini solarni modul što omogućuje bolju optimizaciju rada solarnih panela s obzirom na to da zasjenjenje jednog solarnog modula ne utječe na rad drugih solarnih modula. Solarne elektrane s mikroinverterima imaju 15 – 20 % višu cijenu od onih s centralnim inverterom.
  • Optimizator – uređaj koji omogućuje maksimalnu proizvodnju električne energije za solarne panele koji ne mogu biti postavljeni u idealan položaj zbog razvedenosti krovišta. Pričvršćeni su na stražnju stranu svake pojedinačne solarne ploče te pretvaraju pojedinačne panele u pametne module prateći regulirajući napon prije slanja energije u izmjenjivač. Tako se optimizira  izvedba za svakog pojedinačnog panela solarne elektrane, bez obzira na orijentaciju prema suncu, sjeni ili čak oštećenje jednog ili više panela.

“Znaš li da možeš proizvoditi vlastitu električnu energiju?” 

Podkonstrukcija za solarni panel

Potkonstrukcija je važan dio osnovne opreme i uvijek je važno da ona bude što kvalitetnija te time otporna na sve vremenske (ne)prilike kao što su olujna nevremena i jaki vjetrovi, koji ne zaobilaze niti naše krajeve, a trebali bi izdržati minimalno 25 godina.

Viša kvaliteta, kao i kod solarnih panela i invertera, podrazumijeva višu cijenu, ali i dužu garanciju (sukladno kvaliteti, garancija za potkonstrukciju može biti od 10 – 20 godina).

Leave A Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)